PicoPix FUN (nHD, 50lm, LED, 28dB)
Philips PicoPix FUN (nHD, 50lm, LED, 28dB)
C205 Pico (FWVGA, 200lm, Akku, LED, 29dB)
Acer C205 Pico (FWVGA, 200lm, Akku, LED, 29dB)
7
Qumi Q6 black (WXGA, 800lm, WiFi, 3D, LED, 34dB)
vivitek Qumi Q6 black (WXGA, 800lm, WiFi, 3D, LED, 34dB)