Datashur Pro (64GB, USB 3.0)
148,68
iStorage Datashur Pro (64GB, USB 3.0)